Match Highlights: Botswana v Malawi (7 September 2019)